spartaniedzieciom.pl

Nowotwory skóry

Społeczne oddziaływanie różnych typów raka jest tak duże, jak mało której choroby, ze względu na skalę problemu. Dlatego też informacje zamieszczane na stronie Zwrotnik Raka zainteresować mogą wielu – dotkniętych tą chorobą, ich bliskich czy też osoby zainteresowane diagnostyką i zapobieganiem. Na portalu znajdują się liczne artykuły opisujące każdy rodzaj raka, od nowotworów skóry do na przykład głowy i szyi, mogące na przykład wskazać właściwe badania do przeprowadzenia w określonych sytuacjach.


Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości
Piękna 68
00-672 Warszawa

5 wpis

10 wpis

7 wpis

16 wpis

12 wpis

3 wpisy

10 wpis

9 wpis

5 wpis