spartaniedzieciom.pl

Herbicydy

Stosowanie środków ochrony roślin przed uciążliwymi chwastami powinno odbywać się w zgodzie z tzw. Dobrą Praktyką Rolniczą. Herbicydy należy zawsze używać zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami producenta. Możliwość łączenia ich z innymi preparatami, jeśli jest to zalecane, warto wykorzystać z uwagi na skuteczniejsze działanie. Stosując środki chwastobójcze, należy unikać preparatów o małej selektywności, wolno rozkładających się i o zbyt dużych dawkach. Ponadto stosując herbicydy w sposób pasowy, w roślinach uprawianych w szerokie rzędy, zmniejszamy ilość środka, co ogranicza ujemny wpływ na glebę.


Agromika Michał Kiciński
Pniewo 80b
99-311 Bedlno
tel. 604 083 804

5 wpis

10 wpis

7 wpis

16 wpis

12 wpis

3 wpisy

10 wpis

9 wpis

5 wpis